שרותים
חדשות 
 

 


מה כדאי לעשות בשוק ??.

 

מה כדאי לעשות בשוק ???(תחזית הראל פיננסים )
אנו ממשיכים להמליץ לא לערוך שינויים דרמתיים בתיקים במידת האפשר. בחלק גדול מהמקרים ועל רקע מחירים סבירים של אגרות חוב ומניות, אנו ממליצים לא למכור ולהיות סבלניים, לבחון כל מקרה לגופו ולנתח כל חברה באופן פרטני.אנו עדיין מעדיפים את החלק השקלי על הצמוד לאור צפי להמשך ירידה בציפיות האינפלציה.
1. מניות: אנו ממליצים לא לשנות את אחוז החשיפה בתיקים. אנחנו שומרים על אחזקה של כ 80% מתמהיל התיק אך לא ממליצים להגדיל בעיקר לאור הצפי להמשך תנודתיות וזאת על אף הנחה שהמחירים סבירים ומבטאים בתוכם תרחיש של האטה ארוכה מאוד.כדי להקטין סיכונים הקיימים בשוק המקומי (ביטחוניים וחברתיים), אנו ממליצים על הסטה של כ- 10% נוספים מתוך הרכיב המנייתי לשווקי חו"ל ובעיקר לארה"ב. מפרסום דו"חות של חברות כמו דיסקונט משכנתאות, כ.א.ל ושופרסל ניתן ללמוד על האטה בפעילות המקומית המבטאת את החששות מפני העתיד.
2. אג"ח קונצרני: אנו ממליצים להיות סלקטיביים בבחירת ענפים וסקטורים. פחות חשיפה לחברות נדל"ן קטנות המוטות לשוק המקומי, לפזר בין מנפיקי האג"ח השונים וחוזרים על המלצתנו משבוע שעבר לא למכור במחירים הנוכחיים אג"חים של חברות יציבות בעלות תזרים מזומנים חזק.
3. אג"ח ממשלתי: מרכיב מרכזי בתיקים. אנו ממשיכים להחזיק מרכיב גדול של אג"ח מדינה בתיקים, בעיקר שקלי, ניתן לראות שהאפיק הממשלתי מהווה הגנה על התיקים ובמשבר הנוכחי גם האפיק הממשלתי השקלי וגם האפיק הממשלתי הצמוד הניבו תשואות חיוביות.
4. תיק מומלץ: אנו ממשיכים לתת עדיפות לאג"ח הממשלתי השקלי במח"מ בינוני על פני מקבילו הצמוד ומאזנים את התיק ע"י האג"ח הקונצרני, אנו לא מגדילים סיכונים ושומרים על אחזקה מוגבלת של אג"ח קונצרני בתיק ועל אחזקה מוגבלת של כל מנפיק.
הערה:המידע הנ"ל הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעןץ השקעות ו/או מס המתחשב בצרכיו של המשקיע.הפרסום אינו ממצה את הוראות המיסוי.אין בתשואות ובדירוגי הקופות והקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן בעתיד.