שרותים
חדשות 
 

 


מה כדאי לעשות בשוק???

 

מה כדאי לעשות בשוק ?(תחזית-הראל פיננסים)

1.מניות: אחזקה כמעט מלאה. הדו״חות שפורסמו עד כה בארה״ב, מחזקים את האמירה שלנו בהתייחס לאפיק המנייתי: מבין האפיקים המסוכנים, אפיק זה מתומחר כלכלית באופן המפצה בצורה הראויה ביותר על סיכון. לפיכך, נטייתנו היא להישאר בחשיפה לאפיק זה.
2.אג״ח קונצרני: שומרים על אחזקה ודירוג ממוצע A . בשבוע החולף תשואות האג״ח עלו כמעט בכל הדירוגים. פרט למדד תל-בונד 20 שעלה במעט (0.04%), שאר מדדי התל-בונד ירדו. בעולם, מרווחי האג״ח הקונצרני דווקא הצטמצמו והתשואות ירדו בעקבות אישור התוכנית היוונית. דבר שהשפיע היום גם על התנהגות המדדים אצלנו. בשבועות האחרונים הגדלנו את האחזקות באפיק הקונצרני תוך עליה בדירוג הממוצע של התיק, אנו עדיין מעריכים שהשוק מתמחר תרחיש שלילי קיצוני מידי למצב החברות ומוצאים שאג״חים בעיקר בדרוג ממוצע של A מציעים פיצוי הולם לסיכון הגלום .
3. תיק מומלץ: המשך מבנה תיק מאוזן. מחר, צפוי בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי, דבר שתומך באג״ח מדינה במח״מ בינוני. אנו ממשיכים להמליץ על מבנה תיק מאוזן מסוג 10/90 הכולל מרכיב מרכזי של כ- 40% באג״ח מדינה שקלי במח״מ בינוני, לאור ההנחה המרכזית שהריבית בעולם תעלה בצורה איטית ותשפיע בהתאם גם על הריבית בישראל, 20% אג״ח ממשלתי צמוד במח״מ בינוני (בשלושת החודשים הקרובים צפויים מדדים חיוביים של כ- 1.1% במצטבר) ולהשלמת האיזון , אג״ ח קונצרני (צמוד ברובו) בדירוגי השקעה .
הערה:המידע הנ"ל הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעןץ השקעות ו/או מס המתחשב בצרכיו של המשקיע.הפרסום אינו ממצה את הוראות המיסוי.אין בתשואות ובדירוגי הקופות והקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן בעתיד.