שרותים
חדשות 
 

 


מה כדאי לעשות בשוק ???

    

    מה כדאי לעשות בשוק ??? ( תחזית הראל פיננסים )

1 . מניות: להמתין לתיקון שעשוי להיות מהיר ונקודתי. השוק האמריקאי ירד שבוע רביעי ברציפות שזו תקופת הירידות הארוכה ביותר ב-15 החודשים האחרונים. אבל העובדה שהשוק מפנים את העובדה שהריבית הולכת לעלות לאט וכנראה מחירי הסחורות ישובו לעלות תומכים בשוק המניות בטווח הבינוני. מניות רבות, בארה״ב ובישראל, רשמו ירידות חדות כל כך בימים האחרונים. כאשר בהנחה שאיננו הולכים לקטסטרופה כלכלית בהחלט אפשר לשקול במקומות מסוימים הגדלה, תוך הנחה שהתנודתיות תימשך.

     מסיכום עונת הדו״חות בארה״ב עולה גידול ממוצע של כמעט 20% ברווח לעומת רבעון מקביל. אבל השוק כבר מסתכל מעבר לזה ומחפש את המשך הצמיחה ברבעונים הבאים.גם בשוק המקומי אנחנו לקראת סוף תקופת פרסום הדו״חות כספיים והשבוע המגמה הזו צפויה לתפוס תאוצה. שימו לב לאסם שהציגה דו״ ח טוב למרות עליית מחירי חומרי הגלם - אלמנט שפגע באופן משמעותי בשטראוס. השבוע אמורים להתפרסם דו״חות הבנקים. בשווי הכלכלי שלהם, אנו סבורים שהבנקים נסחרים בדיסקאונט של  15%עד 20%.

2.   אג״ח קונצרני: מחירים אטרקטיביים במח״מ קצר בכל הדירוגים. אחרי המימושים החזקים של השבועיים האחרונים, המרווחים באג״ ח הקונצרני נפתחו משמעותית. בתל בונד 40 הגיע המרווח ל-1.55% ובתל בונד 20 המרווח עלה ל-1.33%. באג״ חים בדירוגים הנמוכים יותר, A- ומעלה, ניתן להרכיב תיק צמוד למדד עם מח״מ של 3.5 שנים ותשואה פנימית משוקללת של 4.3%. ניתן להרכיב גם תיק קונצרני במח״מ קצר יותר של עד שנתיים עם תשואה פנימית לא נמוכה משמעותית.להערכתנו, המומנטום השלילי בקונצרנים נבלם. למרווחים בעולם לא קרה כלום, כך שמבחינת המשקיעים, אין שינוי בנזילות הגדולה בעולם או ביכולת למחזר חובות. בשוק המקומי היו אמנם כמה ירידות נקודתיות של חברות בבעיה (נדל״ ן יזמי כמו אלביט הדמיה), אך רמת התשואות הקיימת כיום מאפשרת להגדיל משמעותית את התשואה הפנימית בתיק ועל כן ללקוחות המסוגלים לקבל את התנודתיות הנלווית, מומלץ להגדיל חשיפה לאג״ח קונצרני. רמת הסיכון לא ירדה דרמטית, אך התשואות עלו והן מפצות על הסיכון במקרים רבים.

3.   אג״ח ממשלתי: שקלים בינוניים עדיפים על השקעה במק״מ. השוק המקומי ימשיך כנראה להיות חריג בכל הקשור בריבית שתמשיך לעלות. בעוד שהאג״ ח השקלי הבינוני ובינוני-ארוך מגלם את הציפייה לעליית ריבית, עקום המק״מ מסתמן כאנומליה.
השוק מתמחר ציפייה כי בעוד שנה תעלה הריבית ל-
4.2% ועל אף שאנו סבורים שהעלייה תהיה נמוכה יותר ל-4%, עדיין נראה כי מק״מ לשנה בתשואה של פחות מ-3.5% אינו הגיוני.. המשמעות היא כי יש עדיפות משמעותית במקרים כאלה לקנות אג״ח ממשלתי או אף קרן כספית על פני מק״מ לשנה או אף לשלושה חודשים.

 

הערה:המידע הנ"ל הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעןץ השקעות ו/או מס המתחשב בצרכיו של המשקיע.הפרסום אינו ממצה את הוראות המיסוי.אין בתשואות ובדירוגי הקופות והקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן בעתיד.